Góp phần cùng xã Vĩnh Trach xây dựng xây dựng nông thôn mới nâng cao, xây dựng thành phố Bạc Liêu văn minh tiến tới đô thị loại I, nâng cấp trường đạt chuẩn quốc gia. Ngày 15/5/2022 tập thể nhà trường tham gia trồng hoa trước cổng trường tạo vẽ mỹ quan Xanh- Sạch- Đẹp.