Ngày 10 tháng 5 năm 2022, Liên đội trường TH Trần Đại Nghĩa tham gia Hội thi "Thiếu nhi kể chuyện Bác Hồ".