Ngày 11 tháng 6 năm 2022 Trường TH Trần Đại Nghĩa tổ chức lễ bế giảng năm học 2021- 2022.