Ngày 27 tháng 10 năm 2021 Trường TH Trần Đại Nghĩa tổ chức Hội nghị Công chức -Viên chức nhằm đánh giá lại hoạt động năm học 2020- 2021 và đề ra phương hướng năm học 2021- 2022. Diễn ra trong Hội nghị lãnh đạo nhà trường báo cáo tổng kết năm học 2020- 2021 và đưa ra dự thảo năm học 2021- 2022, báo cáo các hoạt động của đoàn thể. CTCĐ phát động thi đua năm học mới và ký giao ước thi đua với lãnh đạo nhà trường. Sau một buổi làm việc nghiêm túc Hội nghị đã thành công tốt đẹp.