Nhằm thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền  phong Hồ Chí Minh (15/5/1941- 15/5/2022). Liên đội Trường Th Trần Đại Nghĩa thực hiện mô hình "Bé chăm sóc hoa" theo sự phân công của Hội đồng đội xã Vĩnh Trạch.