Ngày 28/09/2017 trường Th Trần Đại Nghĩa tổ chức Hội nghị Cán bộ Công chức, Viên chức năm học 2017- 2018